Sebeláska

02.01.2013 14:47

Charlie Chaplin, 16. dubna 1959
 

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, dokázal jsem poznat,
že psychická bolest a utrpení je pro mne jen varováním,
abych nežil proti své vlastní pravdě.
Dnes vím, že se tomu říká být pravdivý.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, pochopil jsem, jak moc
druhého zahanbuje, když mu vnucuji svá přání, ačkoli vím, že na to
není vhodná doba, ani na to není ten člověk připravený,
i kdybych tím dotyčným byl já sám.
Dnes vím, že se tomu říká sebeúcta.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem toužit po
jiném životě a dokázal vidět, že všechno kolem mně je výzvou
k růstu.
Dnes vím, že se tomu říká zralost.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, pochopil jsem, že
vždycky a při každé příležitosti jsem ve správný čas na správném
místě a že všechno, co se děje, je správné. Od té doby jsem mohl
být klidný.
Dnes vím, že se tomu říká vyrovnanost.

Když jsem začal milovat sám sebe, přestal jsem se okrádat o volný
čas a dělat velkolepé plány do budoucna. Dnes dělám to, co
mě baví a působí mi radost, co miluji a co potěší mé srdce,
dělám to po svém a svým vlastním tempem.
Dnes vím, že se tomu říká poctivost.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, zbavil jsem se všeho,
co pro mě nebylo zdravé. Jídla, lidí, věcí, situací, a především toho,
co mě neustále stahovalo dolů, pryč ode mě samotného. Zpočátku
jsem to nazýval zdravým egoismem.
Dnes však vím, že to je sebeláska.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem chtít mít
vždycky pravdu.Tak jsem se méně často mýlil.
Dnes vím, že se tomu říká být prostý.

Když jsem skutečně miloval sám sebe, nechtěl jsem už žít dál
minulostí a starat se o svou budoucnost. Teď žiji už jen v tom
okamžiku, kde se koná VŠECHNO.
Tak dnes prožívám každý den a říkám tomu důkladnost.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, uvědomil jsem si,
že ze mě mé myšlení může dělat ubohého a chorého člověka.
Když jsem však povolal na pomoc sílu svého srdce, dostal můj rozum
významného partnera.
Tomu spojení dnes říkám moudrost srdce.

Nemusím se už obávat sporů, konfliktů a problémů se sebou
samým a s ostatními, protože dokonce i hvězdy se spolu někdy
srazí a vzniknou tak nové světy.
Dnes vím, že to je život.

—————

Zpět