Jsme děti na jednom hřišti.....

09.01.2013 11:27

Jsme děti na jednom hřišti...
Všichni jsme tu jako děti - na stejném hřišti. Někdo si hraje na prolézačkách, někdo si staví v písku, pár z nás se odváží a rozhoupe až do nebes a někteří prostě pobíhají, vytváří, co se dá. Jeden nejraději sám, druhý zase v kolektivu. No pořád jsme dětmi. Jen jsme se naučili skrývat za různé masky, neukazovat své slabosti, nechlubit se, přebírat názory druhých, usilovat o jejich souhlas ... bát se projevit své pravé já.

Když vidíte plakat dítě, pošlete ho pryč? Když si žádá ujištění, otočíte se k němu zády?
... Ne ... Když cítíte, že potřebuje vaši lásku, nebudete na něj křičet, ani mu nezačnete nečekaně nadávat.
Nezáleží na tom, kde si hrajeme nebo na co, všichni chceme být pochopeni a milovaní.
Každý chce být přijímán takový, jaký je.

Tak mějme soucit ... Navzájem i k sobě.
Nyní. Dnes. Stále. Kdykoliv se podaří. ♥

Zdroj: Cesta Lásky

 

—————

Zpět